Prianie do Nového roku 2014

Ani sme sa nenazdali, z Božej milosti sme prežili ďalší rok. Každý z nás zažíval denne veľa pekného, no bez pochyby sme museli zdolať i nejednu výzvu. Pán Boh pri nás stál v tých pekných okamihoch, ale podopieral nás aj v časoch, kedy sme museli zdolávať rôzne výzvy. Ak sme boli úspešní, pomohol nám načerpať nové sily. Ak sme zaváhali alebo spadli, povzbudil nás a pomohol nám znova sa postaviť. Naša cesta s Bohom je cestou na celý život. Hoci je každý nový rok len jednou jej etapou, je zároveň príležitosťou, kedy môžeme s novým odhodlaním vykročiť na tejto ceste ďalej.

A preto aj ako technický team prajeme veľa Božieho požehnania, lásky a pokoja v roku 2014.

Vidíme sa na akciách v roku 2014.  Môžete kuknúť tu.

Krátka gratulácia  do Nového roku aj od predsedu Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d. brata Karola Badínského, ktorá vznikla aj vďaka spolupráci s projektom Showtime a Štúdiom nádej:

 

Komentáre deaktivované

Novinky