Pozvánka Showtime 2012

Ďaľšie podstránky:     Program akcie   »  Pozvánka   »    Informácie   »   Správa z akcie

Ide o : festival amatérskych fotopríbehov a videí

Téma : Chlieb v Biblií

Kedy: 5. – 7. Október 2012

Kde : Považská Bystrica

O čo to bude: išlo o vaše ,, filmové pojatie témy,, – vytvorili ste video k téme, poslali nám ho, prišliste sa pozrieť na príspevky ostatných

Príspevky : video ( max. 15 min) alebo fotopríbeh (formou videa, max.7min)

Program: prehliadka príspevkov, hosť, workshopy o filmovaní ( práca s kamerou, réžia a strih)

Komentáre deaktivované

Novinky