PS:e 2014 – Deň čo deň

Veď ma svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy, na teba čakám deň čo deň.
(Žalmy 25:5 SEP)

Ďaľšie podstránky: Program akcie 

Deň čo deň vstávam, aby som znovu a znovu „počul“ Ježišov hlas. To, čo často počujem, sú jemné hlasy vtákov, ktoré spievajú svoje ranné modlitby. Je to melodický kolorit, ktorý sprevádza moje modlitby deň čo deň.
Deň čo deň premýšľam nad svojim povolaním a službou. Pozerám sa na škridlové strechy domov tu na Trnávke a predstavujem si ľudí, ktorí v nich bývajú. Pýtam sa: „Bude spoločenské centrum, ktoré sme založili, napĺňať potreby ľudí, žijúcich v tomto okolí?“
Deň čo deň sa pozerám do očí svojej manželky a deň čo deň jej poviem: „Ľúbim ťa.“ A odpoveď vidím v jej hlbokých očiach a cítim ju vo vzájomnom objatí. Deň čo deň som vďačný, že Boh spojil naše srdcia a životy. Spomínam na čas, keď sme sa spoznali a začali spolu chodiť. Pripomínam si ten deň, v ktorom prišlo uistenie, že to je dievča, ktoré bude pri mne stáť deň čo deň po celý môj život.
Deň čo deň premýšľam o budúcnosti svojich detí a v mysli si premietam, ako môže vyzerať ich život o niekoľko rokov. Hlavne uvažujem o tom, či sa nám s manželkou deň čo deň darí našim príkladom a životom odovzdávať deťom hodnoty, ktoré sú pre nás životne dôležité.
Deň čo deň je motto PS:e 2014.
Ak sú pre teba deň čo deň dôležitejšími hodnotami modlitba, duchovný život, služba ľudom a manželstvo – láska po dvoch rokoch od svadby, ale aj 20 rokov po svadbe, bude pre teba (a pre vás) dôležité PS:e 2014.
Na „Psečku“ budeme ráno hovoriť o duchovnom živote, poobede budeme prakticky inšpirovaní pre službu a večer venujeme vzťahom a láske pred manželstvom a v manželstve.
Deň čo deň sa ako kresťania zaoberáme duchovnosťou, službou a vzťahmi. O tom všetkom bude PS:e 2014, 11. 4. až 13. 4. v Banskej Bystrici.
Neodkladaj deň čo deň rozhodnutie, či prídeš na PS:e 2014. Dnes si na to vydeľ svoj čas, dnes si na to urob miesto v kalendári, dnes sa rozhodni byť na PS:e 2014, aby porástla tvoja duchovnosť, aby sa rozšírili možnosti tvojej služby a aby sa prehĺbili tvoje vzťahy.

Vidíme sa v Banskej Bystrici. Alebo na webe, či na Facebook-u:

Deň čo deň sa za to s organizačným tímom modlíme.
Za tím PS:e
František Kolesár

Facebook stránka 

Komentáre deaktivované

Novinky